Dobrou zprávu pro majitele objektů v České republice přináší 6. kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který dnes hostilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Snižování energetické náročnosti budov bude podporováno v rámci politiky soudržnosti EU i po roce 2020. Toto téma je zahrnuto do priorit a cílů ČR pro nadcházející programové období EU v rámci návrhu nové struktury operačních programů.

Zároveň je však třeba upozornit, že poskytovaná míra podpory může být nižší než ve stávajících programech. Vyšší míra finanční spoluúčasti příjemců dotací se očekává ve všech oblastech.

Doporučujeme proto majitelům veřejných budov podat žádosti o dotace v rámci probíhajících výzev v Operačním programu Životní prostředí a majitelům bytových domů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

13. 2. 2019

Vláda začátkem února schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj na rozložení operačních programů a oblasti, na které se budou programy zaměřovat. Priority, cíle a základní milníky přípravy nového rozpočtového období byly dnes představeny veřejnosti.

Přestože je zdůrazňována návaznost nových operačních programů na stávající, nebude se toto týkat snižování energetické náročnosti objektů, které je nyní zahrnuto v 5 různých programech.

V dalším programovém období je plánováno přesunutí kompletní agendy "Zateplování" pod Operační program Životní prostředí. Cílem této změny je zpřehlednění a zjednodušení pro žadatele.