Zateplení bytového domu v Ústeckém kraji

Centrum pro regionální rozvoj připravilo pro majitele bytových domů leták, ve kterém přehledně ukazuje, co vše lze v rámci programu IROP podpořit a co k získání podpory potřebujete. O podporu je možné žádat do 29. 11. 2019.

Leták naleznete na webových stránkách CRR.

10. 1. 2019

Dům v obci Chroboly před zateplením

Celková revitalizace bytového domu včetně zateplení a výměny oken a dveří přináší obyvatelům úspory díky snížení celkové energetické náročnosti objektu.

Dům v obci Chroboly po revitalizaci

Po realizaci dojde ke zlepšení jak celkového vnějšího vzhledu objektu tak ke zvýšení komfortu v jednotlivých bytech i ve společných prostorách, což přispívá k celkové spokojenosti obyvatel domu.  

Společnost CERTIGO s.r.o. pomáhá svým zákazníkům s administrací projektů na snižování energetické náročnosti bytových domů s finanční podporou z IROP. Zajišťujeme kompletní projektovou přípravu včetně zpracování Energetického hodnocení. Zpracujeme podklady pro hodnocení a žádost o dotaci v monitorovacím systému MS2014+. 

Při realizaci stavebních prací provádíme povinný technický dozor stavebníka, který kontroluje mimo jiné také soulad prováděných prací a použitých materiálů s projektovou dokumentací a oprávněnost fakturace. 

Po dokončení realizace zpracujeme Zprávu o realizaci a Žádost o platbu, na jejímž základě je proplacena podpora na účet příjemce.