Program Panel 2013

Žádosti do programu Panel 2013+ jsou stále přijímány.  Ze Státního fondu rozvoje bydlení lze získat nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bytových domů. O úvěr mohou žádat družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, které mají ve vlastnictví bytový dům. Úvěr z Programu panel 2013+ lze získat až na 90 % způsobilých výdajů.

Úrokové bonusy pro Program Panel 2013 +

doba splatnosti úvěru

výše úroku s fixací na celou dobu splácení

 

do 10 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75%

10 - 20 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 1% p. a.

20 - 30 let

referenční sazba Evropské unie, minimálně však 0,75% + 2% p. a.