1. 2.2018

Jedním z podporovaných opatření 78. výzvy k podávání  žádostí o dotaci v programu IROP je výměna stávajícího hlavního zdroje vytápění, která může být způsobilým nákladem při splnění požadovaných podmínek. Jako součást nových specifických pravidel bylo  vydáno Zjednodušené schéma možností podpory pro výměnu hlavního zdroje tepla a instalaci solárních systémů, které přehledně zobrazuje podporované změny systému vytápění.

zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Stávající hlavní zdroj

kotel na pevná fos. paliva

kotel na kap. fosilní paliva

kotel na zemní plyn

tepelné čerpadlo

kotel na biomasu

elektrokotel, přímotop

jednotka pro komb. výrobu el. a tepla

SZTE

Nový hlavní zdroj/solární systém

kotel na pevná fos. paliva

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

kotel na kapalná fosilní paliva

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

kotel na zemní plyn

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

plynové tepelné čerpadlo

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

NE

NE

elektrické tepelné čerpadlo

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

NE

NE

kotel na biomasu

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

elektrokotel, přímotop

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

jednotka pro komb. výrobu el. a tepla – palivo zemní plyn

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

jednotka pro komb. výrobu el. a tepla – palivo biomasa

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

SZTE

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO-nové rozvody, VS

Termický solární systém

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

FVS*

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO**

SZTE - soustava zásobování teplem

FVS - fotovoltaický systém

* - v případě instalace fotovoltaického systému nejde o náhradu stávajícího zdroje;

**- v případě akumulace energie do vody nesmí dojít k náhradě dodávek ze SZTE