Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol

Výzva   k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol.

Harmonogram výzvy: Vyhlášení výzvy: 15. 10. 2015 Termín předložení podkladů: 21. 12. 2015 Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí: 31. 03. 2016

Dotace v tomto programu budou poskytovány na výdaje za účelem vytvoření nových výukových kapacit v základníškole, které se podle § 178 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. stanovuje školský obvod, a zvýšení kapacit v mateřskéškole, které zřizuje obec nebo svazek obcí v právní formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby.

Navýšení výukových kapacit lze uskutečnit formou:

  • výstavby nových prostor,
  • přístavby, nástavby, vestavby,
  • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.