Dotace na zateplení bytových domů - příjem žádostí v programu IROP prodloužen do 12.1.2018

29.11.2017

Příjem žádostí u 37. výzvy, v rámci které Integrovaný regionální program poskytuje podporu majitelům bytových domů na snižování energetické náročnosti, byl prodloužen do ledna 2018. Další výzva k podávání žádostí o dotace na zateplení bytových domů, výměnu oken a dveří a další opatření ke snižování energetické náročnosti budov bude následovat. Příjem žádostí je v aktualizovaném harmonogramu stanoven na celý rok 2018. O dotace mohou žádat všechny typy bytových domů od nejmenších se 4 bytovými jednotkami až po velké panelové domy. 

zdroj: www.crr.cz

Nově upravená pravidla 37. výzvy zvýšila zájem žadatelů o podávání žádostí o podporu. Poskytovatel dotace proto nechce tento pozitivní trend zastavit a na prodlouženou 37. výzvu bude dle aktuálního harmonogramu navazovat nová výzva, která bude  vyhlášena v lednu 2018.

V nové výzvě by hladiny podpory od 30% do 42%, stejně tak jako podporované aktivity by měly zůstat zachovány. Bude tedy možné dále žádat o podporu na:

  • zateplení obvodového
  • zateplení střešního pláště včetně výměny střešní krytiny
  • výměnu oken a dveří
  • zateplení stropů a podlad
  • renovace či výměny balkonů a lodžií
  • instalace vnějších žaluzií
  • výměna zdroje vytápění za ekologický
  • pořízení a instalaci světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ společných prostor včetně instalace čidel pohybu

Očekávanou změnou by měla být možnost podávání žádostí o dotace bytovými družstvy, které nejsou výhradním vlastníkem bytového domu. Předpokládáme, že bude dále poskytována podpora také na výměnu zdrojů  vytápění. 

Pokud uvažujete o revitalizaci Vašeho bytového domu, doporučujeme zahájit projektovou přípravu, na kterou je také poskytována podpora v rámci vedlejších způsobilých výdajů, kterými jsou:

  • zpracování projektové dokumentace
  • zpracování energetického hodnocení a výpočet indikátorů
  • zpracování podkladů pro hodnocení
  • administrace zadávacího řízení
  • technický dozor stavebníka
  • autorský dozor projektanta
  • koordinátor BOZP

Společnost CERTIGO s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti realizace projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti bytových domů. Na záložce Reference jsou uvedeny realizované projekty, které získali podporu v rámci 16. a 37. výzvy k podávání žádostí na snižování energetické náročnosti bytových domů v rámci Integrovaného regionálního operačního program (IROP).