1 2 3 4 5 6 7 8 9

Majitelům rodinných domů se znovu otevírá možnost získat dotace na rekonstrukce. Program se v letošním roce rozšířil o výzvu "Oprav dům po babičce", která podpoří komplexní projekty. Pro ty, kteří plánují méně rozsáhlé úpravy zůstává v možnost získat dotaci v "klasickém" programu, který navazuje na předchozí úspěšné výzvy.

9. 10. 2023

Souhrnné informace naleznete v textu níže.

V případě zájmu o konzultaci nás neváhejte kontaktovat. 

Příjem žádostí o podporu na snižování energetické náročnosti bytových domů byl znovu zahájen 18. 9. 2023.

Nově jsou podmínky pro poskytování dotací rozděleny dle typu žadatele. 

SVJ a bytová družstva díky tomu mohou získat dotaci formou zálohy a nemusí řešit překlenovací úvěry.  

Další novinkou je bonus pro nízkopříjmové domácnosti.

18. 9. 2023

Souhrnné informace naleznete v textu níže.

V případě zájmu o konzultaci nás neváhejte kontaktovat. 

Také v roce 2023 mohou majitelé bytových domů žádat o dotace na snížení energetické náročnosti objektů a další opatření přispívající k trvale udržitelnému rozvoji. Program bude otevřen až do roku 2025, je tedy dostatek času pro přípravu projektu. Žádosti je možné podat i pro již zrealizované projekty. 

18. 3. 2023

Také v roce 2023 mohou majitelé rodinných domů žádat o dotace na snížení energetické náročnosti domů a další opatření přispívající k trvale udržitelnému rozvoji. Program bude otevřen až do roku 2025, je tedy dostatek času pro přípravu projektu. Žádosti je možné podat i pro již zrealizované projekty. 

18. 3. 2023

Dotace na zateplení veřejných budov v roce 2023

Mateřská škola

Operační program Životní prostředí připravuje na březen 2023 otevření výzvy pro podávání žádostí o dotace na snižování energetické náročnosti veřejných budov. Pro žadatele je připraveno 3,3 mld. Kč. Příjem žádostí bude probíhat až do roku 2024.

18. 1. 2023

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Vyhláška pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v porovnání s rodinnými domy.

Tato novinka na trhu s energiemi otevírá cestu k výrobě elektřiny na střeše bytového domu pro vlastní spotřebu, bez nutnosti slučovat odběrná místa v jednotlivých bytech do jednoho. Díky tomu si každý uživatel bytu může zachovat svého vybraného dodavatele elektřiny.

9. 1. 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9